Ελληνικά Φαρμακείο
Φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή
Ελληνικός Αριθμός:
Διεθνές τηλέφωνο:
Το καλάθι αγορών σας
€ 0.00

Αγορά γενόσημα Viagra (Sildenafil) 25mg, 50mg, 100mg...

4.0

Οι στυτικές δυσλειτουργίες αφορούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού παγκοσμίως. Πρόκειται για μια κατάσταση, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει ο άνδρας που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα να φροντίσει, ώστε να λάβει την απαιτούμενη θεραπεία. Ευτυχώς, στην εποχή μας αυτή η θεραπεία είναι εδώ και προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα!

Viagra Γενόσημο:

  • 25mg
  • 50mg
  • 75mg
  • 100mg
  • 120mg
  • 130mg
  • 150mg
  • 200mg
Δέμα Ανά χάπι Τιμή Εξοικονομείτε
10 χάπια € 1.90
18.95
Αγορά
20 χάπια € 1.40
27.94
€ 9.96 Αγορά
30 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.11
33.39
€ 23.46 Αγορά
40 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 0.96
38.29
€ 37.51 Αγορά
50 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 0.83
41.53
€ 53.22 Αγορά
60 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 0.73
43.51
€ 70.19 Αγορά
70 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 0.66
46.19
€ 86.46 Αγορά
80 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 0.61
48.69
€ 102.91 Αγορά
90 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 0.57
51.17
€ 119.38 Αγορά
120 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 0.54
64.87
€ 162.53 Αγορά
180 χάπια + 10 Μπόνους χάπια € 0.50
90.45
€ 250.65 Αγορά
Δέμα Ανά χάπι Τιμή Εξοικονομείτε
10 χάπια € 2.63
26.26
Αγορά
20 χάπια € 1.81
36.21
€ 16.31 Αγορά
30 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.41
42.15
€ 36.63 Αγορά
40 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.21
48.38
€ 56.66 Αγορά
50 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.05
52.53
€ 78.77 Αγορά
60 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 0.96
57.50
€ 100.06 Αγορά
70 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 0.91
64.02
€ 119.80 Αγορά
80 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 0.84
67.43
€ 142.65 Αγορά
90 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 0.82
73.80
€ 162.54 Αγορά
120 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 0.76
90.64
€ 224.48 Αγορά
180 χάπια + 10 Μπόνους χάπια € 0.69
123.40
€ 349.28 Αγορά
Δέμα Ανά χάπι Τιμή Εξοικονομείτε
10 χάπια € 2.75
27.49
Αγορά
20 χάπια € 1.92
38.41
€ 16.57 Αγορά
30 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.53
45.87
€ 36.60 Αγορά
40 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.45
58.03
€ 51.93 Αγορά
50 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.39
69.63
€ 67.82 Αγορά
60 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.37
81.99
€ 82.95 Αγορά
70 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.25
87.59
€ 104.84 Αγορά
80 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.18
94.31
€ 125.61 Αγορά
90 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.07
96.16
€ 151.25 Αγορά
120 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.01
121.70
€ 208.18 Αγορά
180 χάπια + 10 Μπόνους χάπια € 0.89
159.73
€ 335.09 Αγορά
Δέμα Ανά χάπι Τιμή Εξοικονομείτε
10 χάπια € 2.83
28.27
Αγορά
20 χάπια € 2.01
40.28
€ 16.26 Αγορά
30 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.61
48.25
€ 36.56 Αγορά
40 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.51
60.29
€ 52.79 Αγορά
50 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.43
71.29
€ 70.06 Αγορά
60 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.41
84.56
€ 85.06 Αγορά
70 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.26
88.50
€ 109.39 Αγορά
80 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.19
95.48
€ 130.68 Αγορά
90 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.09
97.79
€ 156.64 Αγορά
120 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.03
123.40
€ 215.84 Αγορά
180 χάπια + 10 Μπόνους χάπια € 0.91
164.55
€ 344.31 Αγορά
Δέμα Ανά χάπι Τιμή Εξοικονομείτε
10 χάπια € 3.03
30.25
Αγορά
20 χάπια € 2.10
41.95
€ 18.55 Αγορά
30 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.65
49.50
€ 41.25 Αγορά
40 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.55
62.02
€ 58.98 Αγορά
50 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.45
72.60
€ 78.65 Αγορά
60 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.42
85.24
€ 96.26 Αγορά
70 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.27
89.16
€ 122.59 Αγορά
80 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.20
96.21
€ 145.79 Αγορά
90 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.11
100.01
€ 172.24 Αγορά
120 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.05
125.84
€ 237.16 Αγορά
180 χάπια + 10 Μπόνους χάπια € 0.97
173.80
€ 370.70 Αγορά
Δέμα Ανά χάπι Τιμή Εξοικονομείτε
10 χάπια € 3.29
32.89
Αγορά
20 χάπια € 2.30
46.09
€ 19.69 Αγορά
30 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.79
53.78
€ 44.89 Αγορά
40 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.61
64.58
€ 66.98 Αγορά
50 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.49
74.71
€ 89.74 Αγορά
60 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.43
85.83
€ 111.51 Αγορά
70 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.32
92.40
€ 137.83 Αγορά
80 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.23
98.12
€ 165.00 Αγορά
90 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.15
103.15
€ 192.86 Αγορά
120 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.08
129.25
€ 265.43 Αγορά
180 χάπια + 10 Μπόνους χάπια € 1.01
181.86
€ 410.16 Αγορά
Δέμα Ανά χάπι Τιμή Εξοικονομείτε
10 χάπια € 3.47
34.65
Αγορά
20 χάπια € 2.48
49.62
€ 19.68 Αγορά
30 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.92
57.67
€ 46.28 Αγορά
40 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.74
69.48
€ 69.12 Αγορά
50 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.63
81.37
€ 91.88 Αγορά
60 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.52
91.34
€ 116.56 Αγορά
70 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.41
98.56
€ 143.99 Αγορά
80 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.35
107.65
€ 169.55 Αγορά
90 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.26
113.00
€ 198.85 Αγορά
120 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.18
141.09
€ 274.71 Αγορά
180 χάπια + 10 Μπόνους χάπια € 1.07
193.02
€ 430.68 Αγορά
Δέμα Ανά χάπι Τιμή Εξοικονομείτε
10 χάπια € 3.69
36.94
Αγορά
20 χάπια € 2.74
54.89
€ 18.99 Αγορά
30 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 2.17
65.05
€ 45.77 Αγορά
40 χάπια + 2 Μπόνους χάπια € 1.95
78.13
€ 69.63 Αγορά
50 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.84
92.18
€ 92.52 Αγορά
60 χάπια + 4 Μπόνους χάπια € 1.74
104.62
€ 117.02 Αγορά
70 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.64
114.88
€ 143.70 Αγορά
80 χάπια + 6 Μπόνους χάπια € 1.59
127.05
€ 168.47 Αγορά
90 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.53
137.93
€ 194.53 Αγορά
120 χάπια + 8 Μπόνους χάπια € 1.36
163.38
€ 279.90 Αγορά
180 χάπια + 10 Μπόνους χάπια € 1.19
213.84
€ 451.08 Αγορά

Πληροφορίες για την αγορά γενόσημα Viagra φάρμακα στην Ελλάδα

Ενδιαφέρεστε για οικονομικά και άκρως αποδοτικά φάρμακα, στο κομμάτι της στυτικής δυσλειτουργίας; Αν ναι, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε αγορά γενόσημα Viagra φάρμακα στην Ελλάδα. Η διαδικασία είναι απλή και πολύ συχνά θα δείτε πως τα γενόσημα ξεπερνούν τα αυθεντικά σκευάσματα σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και αποτελεσματικότητα. 

Με τον όρο “γενόσημο”, χαρακτηρίζονται όσα παρασκευάσματα δεν είναι πρωτότυπα. Αντιθέτως, όλα τα φάρμακα που έχουν δημιουργηθεί με βάση κάποιο μοντέλο, κάποιο αρχικό φάρμακο, ονομάζονται με αυτό τον τρόπο για να τα ξεχωρίζει ο καταναλωτής. 

Παραγγελία Sildenafil 100 mg χωρίς συνταγή για μοναδική ευκολία

Η ιατρική γνωμάτευση δεν είναι αναγκαία, ούτως ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας με χάπια Sildenafil. Αντιθέτως, έχετε το ελεύθερο να κάνετε παραγγελία Sildenafil 100 mg χωρίς συνταγή και αυτό είναι σαφώς ένα σημαντικό συν. Αντί να χρειάζετε να καταναλώνετε χρόνο σε ιατρικές επισκέψεις και χρονοβόρες διαδικασίες, τα πάντα απλουστεύονται. 

Από την άλλη μεριά, σίγουρα πάντα είναι επιθυμητή η συμβουλή από κάποιον εξειδικευμένο ιατρό. Για την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας σας, κάθε πληροφορία αλλά και αξιολόγηση είναι καλοδεχούμενη. Όμως, σε περίπτωση που η φυσική υγεία σας το επιτρέπει, δεν υπάρχει λόγος για καθυστέρηση. 

Προμηθευτείτε τα παντού

Δεν έχει σημασία αν διαμένετε στην Αθήνα, στη Λάρνακα, στην Πάτρα, στη Λάρισα είτε στη Θεσσαλονίκη, στη Λεμεσό, τη Λευκωσία και αλλού. Καμία περιοχή δεν είναι αρκετά απομακρυσμένη, με αποτέλεσμα να σας στερήσει τη δυνατότητα της αγοράς χαπιών από το διαδίκτυο. Πρόκειται για λύση με 100% εγγύηση σε σχέση με τη βέλτιστη εμπειρία αγορών και ως απόρροια θα πρέπει να την έχετε πάντοτε υπόψη σας στις επιλογές σας. 

Μάλιστα, η συσκευασία που σας παραδίδεται είναι διακριτική και σε τίποτε δεν υπονομεύει την ιδιωτικότητά σας. Τουναντίον, οι αγορές σας παραμένουν μυστικές από τον οποιονδήποτε. 

Πώς λειτουργεί το Sildenafil

Η κιτρική σιλδεναφίνη είναι το κύριο συστατικό του Viagra, καθώς και των περισσότερων άλλων σκευασμάτων για στυτική δυσλειτουργία που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Η ουσία αυτή στοχεύει στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στο πέος. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια πιο ζωηρή στύση που διαρκεί αρκετά και διαφέρει ποιοτικά από την στύση χωρίς το σκεύασμα. 

Φυσικά, δε θα πρέπει να παρερμηνεύεται ο ρόλος του Sildenafil. Είναι επιβεβλημένη η εκ των προτέρων σεξουαλική διέγερση, πριν μπορέσει να ολοκληρωθεί η στύση. Επίσης, αμέσως μόλις χορηγηθεί το χάπι δεν γίνεται ορατή η στύση. Αντίθετα, τα αποτελέσματα φαίνονται έπειτα από 30 λεπτά ή ακόμη και μία ώρα μετά. 

Προσοχή στην ποιότητα

Η τιμή σαφώς και επηρεάζει ως προς την αγορά ενός προϊόντος. Όμως όταν πρόκειται για ένα σκεύασμα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγεία σας, το κόστος ενδεχομένως να μην είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην τελική σας απόφαση. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η έρευνα αγοράς και η συνακόλουθη αξιολόγηση κάθε προϊόντος. 

Προέρχεται από αναγνωρισμένους κατασκευαστές, με πιστοποιήσεις και με αποδεδειγμένα αποτελέσματα; Υπάρχουν κλινικές έρευνες που υποστηρίζουν τα οφέλη της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος έναντι των άλλων; Και τέλος, ταιριάζει το εν λόγω προϊόν με τις δικές σας, εξατομικευμένες ανάγκες; Όλα αυτά τα ερωτήματα αναζητούν απαντήσεις, καθώς επίσης και η ιδανική δοσολογία του εκάστοτε φαρμάκου για εσάς. 

Γιατί να επιλέξετε την αγορά online 

Πολλοί λόγοι συνηγορούν, ώστε τελικά να προτιμήσετε ένα e-shop έναντι κάποιου φαρμακείου ή φυσικού καταστήματος. Αν επιλέξετε το φαρμακείο, ενδεχομένως να σας ζητηθεί συνταγή από γιατρό για να αγοράσετε τέτοια προϊόντα. Έπειτα, είναι πολύ πιθανό να νιώσετε άσχημα κατά την αγορά τέτοιων προϊόντων. Δεν έχετε τίποτε να ντρέπεστε, βεβαίως. Απλά είναι διαδεδομένη η αντίληψη πως η στυτική δυσλειτουργία αποτελεί κάτι κατακριτέο ή μειώνει την αυτοεκτίμηση. 

Εκτός από τα παραπάνω, με τις διαδικτυακές σας αγορές εξασφαλίζετε εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο και τρομερή ευελιξία πληρωμών. Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή, τραπεζική μεταφορά, με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας κτλ. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της παραγγελίας σας, ώστε να γνωρίζετε κάθε στιγμή πού βρίσκεται και πότε έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί. Και πάλι, ακόμη και μακρινές περιοχές εξυπηρετούνται απρόσκοπτα μέσω μεταφορικών εταιρειών. 

Αλλάξτε σελίδα

Μην αφήνετε τις ευκαιρίες να σας προσπερνούν. Πάρτε την τύχη στα χέρια σας και παραγγείλτε γενόσημα Viagra Sildenafil χάπια, που θα βελτιώσουν τις επιδόσεις σας στο κρεβάτι. Ο συμβιβασμός δεν είναι ο μόνος δρόμος. Βρείτε το σκεύασμα που ενδείκνυται για τα χαρακτηριστικά σας και προχωρήστε με πυγμή, απολαμβάνοντας τη σεξουαλική σας ζωή!

Testimonials

Πήρα το Viagra, όλα ήταν εξαιρετικά. Θα τους προτιμήσω ξανά.


Ο λογαριασμός μου